HospiCon 2024

Konference českých nemocnic

21. 3. – 22. 3. 2024

Hotel Galant, Mikulov


Registrace

Úvod

Termín konání konference:

21. 3. – 22. 3.2024

Hotel Galant, Mikulov


Program konference

DEN 1, ČTVRTEK, 21. BŘEZNA 2024


BLOK 1, 09.30 – 13.30 hod.

STRATEGIE ŘÍZENÍ A SMĚR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ A NEMOCNIC POD LUPOU REGULÁTORA, PLÁTCE A POSKYTOVATELE V ROCE 2024-25?! BUDOUCNOST ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ?!

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel, LEXUM a.s. ČR&SR, předseda představenstva SAPOCH, z.s. výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK, výkonný tajemník APDZPriority a cíle MZ ČR v oblasti dostupnosti léků pro české populace
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Příležitosti a rizika řízení FN Motol v roce 2024 s ohledem na financování, personál, kvalitu a dostupnost akutní, centrové, ambulantní a následné péče
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel, Fakultní nemocnice Motol

Příležitosti a rizika řízení Nemocnice Pardubického kraje v roce 2024 s ohledem na financování, personál, kvalitu a dostupnost akutní, centrové, ambulantní a následné péče
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Disponibilní zdroje a priority pro financování ústavní zdravotní péče s ohledem na příjmy pro rok 2024 a výhled 2025. Produkční cíle akutní, centrové, ambulantní a následné péče a přístup k moderní inovativní léčbě pro pacienty VZP ČR. Očekávání od dohodovacích řízení pro kvalitu a dostupnost péče v roce 2025.
PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR

Ambice úhrad nemocnic v roce 2024 a novinky vs. realita 2022 a modelace 2023 s důrazem na produkci, strukturu a péči ve specializovaných centrech.
Ing. Jan Michálek, ředitel Odboru přímo řízených organizací, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Úhrady zdravotní péče v roce 2024 a 2025 a střednědobé výzvy pro veřejné zdravotní pojištění z pohledu SZP ČR. Očekávaní od naplnění dohodovacích řízení pro 2025
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Specifika klinických potřeb, kategorizace a obchodní politiky ZP v souvislosti s přijetím MDR a novelizace zákona o ZP z praxe FN Motol
Ing. Václav Bláha, biomedicínský inženýr, Fakultní nemocnice Motol

Nové metody pro pořizování investic – pronájmy, leasingy na zdravotnickou techniku
MUDr. František Vojík, Senior Manager Hospital Channel, Executive committee member, B. Braun Medical s.r.o.

BLOK 2, 14.30 – 17.00 HOD.

CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY – AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY – PANELOVÁ DISKUSE

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., CEO VALUE OUTCOMES a iHETA


  • Je systém centrové péče ufinancovatelný?
  • Nevytváříme zbytečné bariéry pro pacienty?
  • Jaké máme zkušenosti s novou právní úpravou pro orfany a VILPy?
  • Jsme připraveni na nové moderní terapie (genové, buněčné, tkáňové) a máme nové modely pro jejich financování?
  • Jak vypadá výhled na rok 2024 a jak do toho zasáhne finanční bilance zdravotních pojišťoven?
  • Jak probíhá dohodovací řízení pro rok 2024 a s čím přichází jednotlivé segmenty centrové péče?
  • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy 2023/24;
  • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd (centra dle věstníku) a zdravotních pojišťoven (centra se zvláštní smlouvou)?

Účastníci bloku:

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, LL.M., ředitelka úseku zdravotnického, Zdravotní pojišťovna Minusterstva vnitra ČR

PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR

Ing. Magdalena Vondráčková, Ph.D., Předsedkyně Lékové komise SZP ČR

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku, Nemocnice České Budějovice

Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFP

DEN 2, PÁTEK, 22. BŘEZNA 2024

BLOK 3, 09.30 – 13.00 HOD.

AKTUÁLNÍ ÚSKALÍ V NEMOCNIČNÍCH NÁKUPECH VČETNĚ DOPADŮ TZV. SAFETY STOCKS DO VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZÁKONA O VÝZNAMNÉ TRŽNÍ SÍLE

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.


Aktuální dění v legislativě
Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Praktické zkušenosti s realizací metodického pokynu a nákupy léčivých přípravků z pohledu poradního týmu pro oblast VZ
Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc

Návrhy ČAFF na úpravy smluvní dokumentace pro udržitelný obchodní vztah se stabilitou dodávek léčiv ve světle loňské metodiky MZ ČR
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, ČAFF

Distribuce v ČR – nestabilitou k nedostupnosti?
Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFP

Realizace doporučení ze sektorového šetření aplikační praxe v oblasti veřejných zakázek
Mgr. Kateřina Baierle, odborný rada, Sekce hospodářské soutěže, ÚOHS

Rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže z oblasti zdravotnictví
Ing. Jan Vodák, poradce místopředsedkyně Sekce veřejných zakázek, ÚOHS

Střípky z aktuálního dění ve veřejných zakázkách a dopady novelizovaného zákona o významné tržní síle do farmaceutického odvětví
JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.Partneři konference

Generální partner
Hlavní partneřiDalší partneři