HospiCon 2022

Konference českých nemocnic

31.3. – 1.4.2022

Hotel Galant, Mikulov


Úvod

Termín konání konference:

31.3. – 1.4.2022

Hotel Galant, Mikulov


Cílem této tradiční a vysoce odborně ceněné konference je představit, rozebrat a interaktivně prodiskutovat aktuální situaci (stav) a budoucí vývoj ústavní zdravotní péče v prostředí poskytovatelů, českých nemocnic. Specifický zřetel bude brán na dopady pandemie na financování nemocniční péče a tím její objem, strukturu a vývoj klíčových segmentů a diagnostických skupin. Účastníky konference v plénu budou tradičně zástupci managementu českých nemocnic, zdravotních pojišťoven, regulátorů, ústavních lékáren, farmaceutických a distribučních společností.

Program konference

DEN 1, ČTVRTEK, 31. BŘEZNA 2022


BLOK 1, 10.00 – 14.30 hod.

Strategie řízení a směr českého zdravotnictví a nemocnic pod lupou regulátora, plátce a poskytovatele v roce 2022-23?!

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generální ředitel, LEXUM a.s., předseda představenstva SAPOCH, z.s. výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK

Základní změny zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a vládní priority pro dostupnou a kvalitní péči v roce 2022-23. Plán stabilizace zdravotnického personálu (ohodnocení a vzdělávání).
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, předseda správní rady VZP ČR, místopředseda zdravotního výboru, PS PČR

Ambice úhrad nemocnic v roce 2022 a novinky vs. realita 2020 a modelace 2021 s důrazem na produkci, strukturu a péči ve specializovaných centrech.
Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění, MZ ČR

Disponibilní zdroje a priority pro financování ústavní zdravotní péče s ohledem na příjmy pro rok 2022 a výhled 2023. Normalizace produkčních cílů mimo covidové péče a přístup k moderní inovativní léčbě pro pacienty VZP ČR. Očekávání od dohodovacích řízení pro kvalitu a dostupnost péče v roce 2023.
PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR

Úhrady zdravotní péče v roce 2022 a 2023 a střednědobé výzvy pro veřejné zdravotní pojištění z pohledu SZP ČR. Očekávaní od naplnění dohodovacích řízení pro 2023
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Priority SÚKL 2022 a vývoj revize cen a úhrad léčiv, e-recept, lékový záznam, re-export. Přehled nových léčiv pro boj s onemocněním covid-19 a jejich dostupnost
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR

Příležitosti a rizika řízení fakultních nemocnic v roce 2022 s ohledem na dopady pandemie a úhradovou vyhlášku. Výzvy pro jejich financování, kvalitu a dostupnost akutní, centrové, ambulantní a následné péče v roce 2022
MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel, Fakultní nemocnice Ostrava

Příležitosti a rizika řízení městských a oblastních nemocnic v roce 2022 s ohledem na dopady pandemie a úhradovou vyhlášku. Výzvy pro jejich financování, kvalitu a dostupnost akutní, centrové, ambulantní a následné péče v roce 2022
MUDr. Lukáš Velev, MHA, ředitel, Nemocnice Jihlava

Přínosy pandemie s ohledem na tempo digitalizace zdravotnictví
MUDr. Marie Marsová, MBA, místopředsedkyně představenstva, AGEL

Aktuální kapacity, financování a dopady pandemie a DRG do strategie řízení krajského sdružení nemocnic pardubického kraje pro zajištění komplexní řízené regionální péče – změny 2022
MUDr. Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje

Úhrady, kompenzační vyhlášky a DRG v prostředí krajského zdravotnictví – dostupnost a produkce nemocniční péče v roce 2022
MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA senátor Parlamentu ČR, ředitel Nemocnice Strakonice, a.s.

BLOK 2, 15.00 – 18.00 hod.

Centrová péče a inovativní léčivé přípravky – aktuality a praktické zkušenosti z lékové politiky, farmakoekonomiky a vztahu medicínských a ekonomických aspektů nemocniční lékové politiky – panelová diskuse

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA


  • Jaké jsou první zkušenosti s novelou zákona 48/1997 Sb. v oblasti lékové politiky?
  • Dopady pandemie Covid-19 do úhradové vyhlášky a smluvní politiky zdravotních pojišťoven v roce 2022
  • Jak vypadá výhled na rok 2022 a jak do toho zasáhne finanční bilance zdravotních pojišťoven?
  • Jak probíhá dohodovací řízení pro rok 2023 a s čím přichází jednotlivé segmenty?
  • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy;
  • Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16), pomůže nová orfanová legislativa?
  • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd a zdravotních pojišťoven?

Účastníci bloku:

MUDr. Renata Knorová, MBA, předsedkyně Zdravotní sekce, Svaz zdravotních pojišťoven ČR, zdravotní ředitelka, ČPZP
Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D, Předsedkyně Lékové komise SZP ČR
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, vedoucí nemocniční lékárny FN Brno
PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR
MUDr. Pavel Frňka, DMS, poradce představenstva, AGEL
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje a.s.
Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku, Nemocnice České Budějovice

DEN 2, PÁTEK, 1. DUBNA 2022

BLOK 3, 09.30 – 13.00 hod.

Nemocniční nákupy – zkušenosti a zajímavosti z praxe pohledem celého distribučního řetězce aneb jak nakupovat v „jiné“ době a co nám zůstane?

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.


Podstatné legislativní změny ve zdravotnictví roku 2021 a co přináší rok 2022 – souhrnný přehled na úvod
Mgr. Libor Štajer, partner a advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Metodika veřejných zakázek v biosimilární oblasti
Ing. Michal Filip, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, ČAFF

Metodika veřejných zakázek v oblasti originálních biologických LP
Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFP
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA, vedoucí nemocniční lékárny FN Brno

Sektorové šetření ÚOHS aktuálně a komplexně + veřejné zakázky – novely ZZVZ, předběžné tržní konzultace, změny závazků a další instituty prakticky na příkladech
JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Daňové střípky – DPH u zdravotnických prostředků nově, vybrané skutečnosti z daňových kontrol u příjemce a plátce bonusu, bonusové modely – jiný doklad VS opravný daňový doklad
Ing. Simona Fialová, MBA, partner, CEO, ECOVIS a.s.


Partneři konference

Generální partner
Hlavní partneřiDalší partneři