HospiCon 2023

Konference českých nemocnic

30. 3. – 31. 3. 2023

Hotel Galant, Mikulov


Registrace

Úvod

Termín konání konference:

30. 3. – 31. 3.2023

Hotel Galant, Mikulov


Cílem této tradiční a vysoce odborně ceněné konference je představit, rozebrat a interaktivně prodiskutovat aktuální situaci (stav) a budoucí vývoj ústavní zdravotní péče v prostředí poskytovatelů, českých nemocnic. Specifický zřetel bude brán na dopady pandemie na financování nemocniční péče a tím její objem, strukturu a vývoj klíčových segmentů a diagnostických skupin. Účastníky konference v plénu budou tradičně zástupci managementu českých nemocnic, zdravotních pojišťoven, regulátorů, ústavních lékáren, farmaceutických a distribučních společností.

Program konference

DEN 1, ČTVRTEK, 30. BŘEZNA 2023


BLOK 1, 09.30 – 14.30 hod.

STRATEGIE ŘÍZENÍ A SMĚR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ A NEMOCNIC POD LUPOU REGULÁTORA, PLÁTCE A POSKYTOVATELE V ROCE 2023-24?! BUDOUCNOST ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ?!

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M., generální ředitel, LEXUM a.s. ČR&SR, předseda představenstva SAPOCH, z.s. výkonný tajemník AVEL ČR, AVEL SK


Zdraví jako osobní a společenská hodnota
PharmDr. Petr Fifka, člen Výboru pro zdravotnictví, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

Priority pro veřejné zdraví
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., náměstek, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ambice úhrad nemocnic v roce 2023 a novinky vs. realita 2021 a modelace 2022 s důrazem na produkci, strukturu a péči ve specializovaných centrech.
Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění, MZ ČR

Disponibilní zdroje a priority pro financování ústavní zdravotní péče s ohledem na příjmy pro rok 2023 a výhled 2024. Produkční cíle akutní, centrové, ambulantní a následné péče a přístup k moderní inovativní léčbě pro pacienty VZP ČR. Očekávání od dohodovacích řízení pro kvalitu a dostupnost péče v roce 2024.
PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR

Úhrady zdravotní péče v roce 2023 a 2024 a střednědobé výzvy pro veřejné zdravotní pojištění z pohledu SZP ČR. Očekávaní od naplnění dohodovacích řízení pro 2024
Ing. Ladislav Friedrich, CSc., prezident, Svaz zdravotních pojišťoven ČR

Strategie SÚKL pro zajištění dostupnosti léků. Přehled zásadních revizí cen a úhrad léčiv a re-exportu.
Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv ČR

Specifika klinických potřeb, kategorizace a obchodní politiky ZP v souvislosti s přijetím MDR a novelizace zákona o ZP z praxe FN Motol
Ing. Václav Bláha, biomedicínský inženýr, Fakultní nemocnice Motol

„MDR hýbe výrobci i nemocnicemi.“ Pohled výrobce a dodavatele ZP a technologií na vlivy MDR regulace, podpora a partnerství pro klinická zařízení
MUDr. František Vojík, Senior Manager Hospital Channel, Executive committee member, B. Braun Medical s.r.o.

Doporučení pro distributory / dovozce ZP v oblasti shody dle MDR, označení CE, překlasifikování výrobků do vyšších rizikových tříd, systému řízení kvality, Správná dovozní a distribuční praxe, PMS a vigilance dle MDR, povinná hlášení. Kontroly SÚKL u distributorů a dovozců zdravotnických prostředků
Ing. Jakub Filip, Manažer jakosti, Siemens Healthcare, s.r.o., místopředseda předsednictva CZEDMA

Příležitosti rozvoje a rizika řízení FNHK v roce 2023 s ohledem na financování, kvalitu a dostupnost akutní, centrové, ambulantní a následné péče
MUDr. Aleš Herman, Ph.D., ředitel, Fakultní nemocnice Hradec Králové


BLOK 2, 15.30 – 18.00 HOD.

CENTROVÁ PÉČE A INOVATIVNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY – AKTUALITY A PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z LÉKOVÉ POLITIKY, FARMAKOEKONOMIKY A VZTAHU MEDICÍNSKÝCH A EKONOMICKÝCH ASPEKTŮ NEMOCNIČNÍ LÉKOVÉ POLITIKY – PANELOVÁ DISKUSE

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., Scientific Director, VALUE OUTCOMES s.r.o., CEO iHETA


  • Jaké jsou první zkušenosti s novelou zákona 48/1997 Sb. v oblasti lékové politiky platné od 1.1.2023?
  • Jaké máme zkušenosti s novou právní úpravou pro orfany a VILPy?
  • Jak vypadá výhled na rok 2023 a jak do toho zasáhne finanční bilance zdravotních pojišťoven?
  • Jak probíhá dohodovací řízení pro rok 2024 a s čím přichází jednotlivé segmenty centrové péče?
  • Vývoj lékových rozpočtů v centrech se zvláštními smlouvami a očekávané trendy 2023/24;
  • Vztah plánované úhrady (ÚV, S-rozpočty) a individuálních úhrad (paragraf 16), pomáhá nová orfanová legislativa?
  • Jaká bude koncepce centrové péče do budoucna, kde je role MZd (centra dle věstníku) a zdravotních pojišťoven (centra se zvláštní smlouvou)?

Účastníci bloku:

PhDr. Mgr. Jan Bodnár, LL.M., náměstek pro zdravotní péči, VZP ČR

MUDr. Pavel Frňka, DMS, poradce představenstva, AGEL

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, generální ředitel, Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Ing. Petr Klíma, MBA, ředitel ekonomického úseku, Nemocnice České Budějovice

Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFP

Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D, Předsedkyně Lékové komise SZP ČR

JUDr. Ladislav Švec, ředitel, Kancelář zdravotního pojištění

DEN 2, PÁTEK, 31. BŘEZNA 2023

BLOK 3, 09.30 – 13.00 HOD.

NEMOCNIČNÍ NÁKUPY – ZKUŠENOSTI A ZAJÍMAVOSTI Z PRAXE POHLEDEM CELÉHO DISTRIBUČNÍHO ŘETĚZCE ANEB JAK NAKUPOVAT V „JINÉ“ DOBĚ A CO NÁM ZŮSTANE?

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, partner, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.


Podstatné legislativní změny ve zdravotnictví roku 2022 a co přináší rok 2023 – souhrnný přehled se zaměřením na aktuální dění, např. dopady cenového předpisu MZ č. 2/2023, na úvod
Mgr. Libor Štajer, partner a advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

Metodika veřejných zakázek pohledem Poradního sboru ministra zdravotnictví a farmaceutických asociací
Ing. Čeněk Merta, Ph.D., MBA, MPA, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
Mgr. Filip Vrubel, výkonný ředitel, ČAFF
Mgr. David Kolář, výkonný ředitel, AIFP

Sektorové šetření ÚOHS aktuálně a komplexně + veřejné zakázky –prakticky na příkladech + novela zákona o významné tržní síle v aktuálních souvislostech
JUDr. Kateřina Davidová, advokátka, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Nová legislativa v oblasti zdravotnických prostředků (evropská i národní) a dopady do procesu nakupování. Jaké jsou zkušenosti po úvodních měsících účinnosti? Zejména pro transparentnost a efektivitu procesů?
Ing. Libor Svoboda, obchodní náměstek, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Daňové střípky – daňové novinky a aktuální zajímavá rozhodnutí, vybrané skutečnosti z daňových kontrol u příjemce a plátce bonusu, daňové souvislosti cenového předpisu MZ č. 2/2023
Ing. Simona Fialová, MBA, partner, CEO, ECOVIS a.s.


Partneři konference

Generální partner
Hlavní partneřiDalší partneři